مقالات عمومی


چرا نیاز به موفقیت داریم؟

چرا نیاز به موفقیت داریم؟

موضوعی که این روز ها بطور گسترده به آن پرداخته می شود ایجاد انگیزه جهت بدست آوردن موفقیت است، چرا که انسان نیاز خود را به رشد درک کرده است. تشنگی انسان در بدست آوردن دستاوردهای بیشتر دلیل گرمی این بازار خواهد بود. وقتی تقاضا و متقاضی برای دریافت آموزش چگونگی بهتر زیستن بسیار باشد می بایست منابع اطلاعاتی بسیاری هم برای آن عرضه گردد. اینکه بدانیم چرا این اتفاق رقم خورده است و از کجا سرچشمه میگیرد به ما کمک خواهد کرد که اگر در پی کسب آموزش هستیم به منابع درست و حقیقی بتوانیم دسترسی پیدا کنیم و اگر آموزشی برای عرضه داریم بدانیم چگونه بر اساس نیازهای مخاطب محتوای خود را آماده کرده و آنرا به گونه ای مناسب منتشر کنیم. در ادامه این مقاله به شما خواهم گفت که چرا انسان های اکنون عطش بیشتری برای رشد و تعالی دارند و چگونه می توان تشنگی آنها را برطرف ساخت. همراه ما باشید در ادامه این مقاله:

در راز خلق ما چه میگوئیم و شما به ما چه می آموزید؟

در راز خلق ما چه میگوئیم و شما به ما چه می آموزید؟

برای ساختن و داشتن یک زندگی موفق باید انگیزه داشت. باید هنری بیاموزیم و با مهارت آن را به دیگر انسان ها عرضه کنیم. باید با استفاده از تکنولوژی  و علم روز دنیا اقتصادی در شان خود داشته باشیم تا درراحتی خیال و در هر شرایطی رابطه شایسته و زیبائی با خدای مهربان خود داشته باشیم. باید اول خود سالمی داشته باشیم و در ادامه خانواده سالم و جامعه سلامتی را بسازیم و در شادی زندگی کنیم. برای پی بردن به راز خلق این چنین دنیای باید همیشه در حال آموزش دیدن و آموزش دادن باشیم.​​​​

خودت رو بساز

خودت رو بساز

گوشـه ای از جزوه ام نوشـتم مـهــر اصـیل بر پایه دوسـت داشـتن خـردمندانه است و فـرد خـردمند به خوبی این نکته را مـیداند که هنگامی دوسـت داشـتن دیگران ، صـدق خواهد داشـت که پیـش از آن ، خـود را پذیرفته باشد و دوسـت بدارد.

خودشناسی

خودشناسی

فهمیدم یه وقتایی توی دنیای آدم بزرگا "عقربه های یه ساعت" هم میتونه قاتل باشه... وقتی مدام نشون میده این همه زمان گذشته و تو هنوزم...