واسه ارامش و خیال خودت تلاش کن
.
نه واسه حرفی که مردم میزنن و کاری که مردم میکنن...
اگه خودتو ، زندگی و ارامشتو ، بخاطر دیگران بخطر بندازی
مطمئن باش
هرچقدرم که موفق بشی ، بازم یه بازنده ای ...
چون این " مردم " که هیچوقت تموم نمیشن...
.
.
واسه خودت بجنگ و هدفی که داری...
باقیش که فقط یه چاله‌س ، واسه از بین بردن تو...
.
یادت نره اگر تلاش میکنی ، هدفت فقط ارامش خودت باشه ، نه جلب رضایت دیگران...
.
اینه که ارزشمندت میکنه....

محتوای ارسالی توسط خانم سپیده ، مخاطب مجله راز خلق
https://www.instagram.com/selva98685/

شما هم می توانید مقالات خود را برای ما ارسال تا با نام خودتان منتشر کنیم
برای ارسال مقاله می توانید از لینک زیر افدام کنید
لینک ارسال مقاله
.

همه ما چه می خواهیم را می دانیم ، ولی چگونه خلق کردن آن را باید بیاموزیم.