کاریابی تربت

استخدام مدیر داخلی

/jab-196-2
یک تعاونی نیمه دولتی استخدام می کند.

استخدام کارشناس HSE

/job-191
یک شرکت معتبر در حوزه ی ساختمان، مسئول بهداشت ایمنی و محیط زیست(HSE) استخدام می کند.

دوره ی کاربر ICDL

/icdl-user-for-job-seekers
كاربرICDL شغلي است در حوزه فناوري اطلاعات كه شامل شايستگي هاي بكـارگيري سيسـتم، سيسـتم عامـل كاربردي، كار با اينترنت، استفاده از سيستم عامل كاربردي ،اينترنت كاربردي ، واژه پردازي باWord، كار بـا صـفحه گسترده Excel، كار با پايگاه داده Access و ارائه مطلب با Power point مي باشد. اين شغل با كليـه مشـاغلي كه كاربردي كامپيوتر و كاربري كامپيوتر را دارند در ارتباط است💢۱۵ تا۳۰ درصد تخفیف ویژه کارجویان ثبت نامی در کاریابی راز خلق