علم و تکنولوژی

دوره برنامه نویسی پایتون

/python
پژوهش سرای دانش آموزی ولی عصر (عج)
ورود به بازار کسب و کار
متوسطه اول و دوم
ظرفیت تنها ۵ نفر


در راز خلق ما چه میگوئیم و شما به ما چه می آموزید؟

/easy-writing
برای ساختن و داشتن یک زندگی موفق باید انگیزه داشت. باید هنری بیاموزیم و با مهارت آن را به دیگر انسان ها عرضه کنیم. باید با استفاده از تکنولوژی  و علم روز دنیا اقتصادی در شان خود داشته باشیم تا درراحتی خیال و در هر شرایطی رابطه شایسته و زیبائی با خدای مهربان خود داشته باشیم. باید اول خود سالمی داشته باشیم و در ادامه خانواده سالم و جامعه سلامتی را بسازیم و در شادی زندگی کنیم. برای پی بردن به راز خلق این چنین دنیای باید همیشه در حال آموزش دیدن و آموزش دادن باشیم.​​​​