توسعه فردی

نخبگان نوبل 1400

/nobel1400
نخبگان نوبل نام دوره آموزشی است که برای ششمین بار در ایران برگزار می‌شود. این دوره تحول آفرین، یک دوره آموزشی جامع و بلندمدت است. درواقع این دوره، دوره پرورش یک رهبر توانمند و آگاهی است که بتواند به زیبایی سخن بگوید، سخنرانی کند،نیرو های انسانی تحت زعامت خود را مدیریت کند و بعنوان یک استاد و مدرس مرجع به زیبایی سخن براند و تدریس کند.

احساسات درونی یک انسان

/inner-feelings
من نویسنده نیستم.. ولی دوست دارم یک نکته ایی که برای خودم جالب بود.. با مجله شما به اشتراک بگذارم.

اعتماد به نفس

/fight-for-your-life
اگر قراره توی زندگیت بجنگی واسه خودت بجنگ...