پایتون

دوره برنامه نویسی پایتون

/python
پژوهش سرای دانش آموزی ولی عصر (عج)
ورود به بازار کسب و کار
متوسطه اول و دوم
ظرفیت تنها ۵ نفر