مجله آنلاین رازخلق

دوره‌ی طراح مقدماتی صفحات web

/the-introductory-web-page-designer-course
طراح مقدماتي صفحاتWeb از مشاغل روزه فناوري اطلاعات محسوب مي شود. وظايفي از قبيل استفاده ازترسيم، رنگ، قلم، CSS و جداول در صفحات وب، توسعه و معرفي يک وب سايت، بکارگيري تکنيک هاي مديريتي و کار با دامنه را در بردارد.ارتباط اين شغل با مشاغل مدير طراحي، مهندس تجزيه و تحليل، طراحي فروشگاههاي مجازي و طراحي چند رسانه اي در ارتباط است