دوره آموزشی

دوره برنامه نویسی پایتون

/python
پژوهش سرای دانش آموزی ولی عصر (عج)
ورود به بازار کسب و کار
متوسطه اول و دوم
ظرفیت تنها ۵ نفر


نخبگان نوبل 1400

/nobel1400
نخبگان نوبل نام دوره آموزشی است که برای ششمین بار در ایران برگزار می‌شود. این دوره تحول آفرین، یک دوره آموزشی جامع و بلندمدت است. درواقع این دوره، دوره پرورش یک رهبر توانمند و آگاهی است که بتواند به زیبایی سخن بگوید، سخنرانی کند،نیرو های انسانی تحت زعامت خود را مدیریت کند و بعنوان یک استاد و مدرس مرجع به زیبایی سخن براند و تدریس کند.