جویای کارتربت

استخدام مدیر فروش

/jab-110
یک شرکت معتبر  فعال در حوزه ی نمایندگی  وفروش سیمان استخدام می کند.