آموزشگاه رازخلق

دوره‌ی Microsoft Excel 2016

/microsoft-excel-2016-2
دوره آموزش اکسل پیشرفته ویژه اشتغال به کار، یک کارگاه تئوری/عملی است که ویژه ورود به بازار کار طراحی گردیده است.

دوره‌ی پارادایم

/paradigm
🎯آرامش، شادی و موفقیت را شخصیت ها با پارادایم خود بدست می آورند
✅شخصیت شما شغل شما را تعیین میکند
✅در جامعه شخصیت شما ارتباط برقرار میکند
✅و در هر لحظه رفتار شخصیت شما به شما آرامش می دهد یا آن را از شما سلب میکند
🏆وقتی شخصیت زیبائی از خود بسازید و پارادایم خود را ارتقا دهید رهبر زندگی خود هستید🏆

دوره ی کارور Auto CAD

/auto-cad
کارور  AutoCADاز مشاغل حوزه فناوري اطلاعات محسوب مي شود. وظايفي از قبيل نصب و راه اندازي نرم افزار، ترسيم و ويرايش طرح ها و نقشه ها، اندازه گزاري، ترسيم سه بعدي و چاپ را در بر دارد. اين شغل با مشاغل مديرطراحي، مهندس تجزيه و تحليل، معماران سيستم و مهندس ناظر در ارتباط است

دوره کمک حسابدار

/accounting-assistant-2
کمک حسابدار از مشاغل حوزه امور مالی و بازرگانی است و شامل شایستگی هاي بکارگیري مفاهیم حسابداري،ثبت رویداد هاي مالی،مستند سازي و بایگانی اطلاعات حسابداري و پرونده هاي مالی، ثبت اطلاعات در دفاترحسابداري، تهیه و تنظیم گزارشها و صورتهاي مالی اساسی موسسات خدماتی و اصلاحات و بستن حسابهاي دائم وموقت، حسابداري در موسسات بازرگانی، کارپردازي در موسسات، بکارگیري مفاهیم حسابداري حقوق و دستمزد مربوطه، تهیه وتنظیم پیش نویس لیست حقوق و مستندات مربوطه، بکارگیري نرم افزار اکسل در حسابداري می باشد و با شغل حسابدار و حسابدار حقوق و دستمزد در ارتباط است