کاریابی راز خلق

استخدام دستیار دندان پزشک

/jab-204
یک کلینیک دندان پزشکی معتبر استخدام می کند 

استخدام حسابدار

/jab-202
یک فروشگاه معتبر در حوزه ی فروش استخدام می کند

استخدام برق کار صنعتی

/jab-200
یک شرکت معتبر در حوزه ی صنعت و تولید استخدام می کند

استخدام تراشکار

/jab-199
یک شرکت معتبر در حوزه ی تولید و صنعت استخدام می کند

استخدام جوشکار

/jab-198
یک شرکت معتبر در حوزه ی تولید و صنعت استخدام می کند 

استخدام روانشناس

/jab-197
یک خیریه معتبر استخدام می کند.

استخدام مدیر داخلی

/jab-196-2
یک تعاونی نیمه دولتی استخدام می کند.

استخدام مدیر فروش

/jab-110
یک شرکت معتبر  فعال در حوزه ی نمایندگی  وفروش سیمان استخدام می کند.

استخدام نقاش

/jab-196
یک کارفرمای محترم در حوزه ی نقاشی ساختمان استخدام می کند.

استخدام پرستار

/jab-195
یک خانواده محترم به جهتمراقبت و پرستاری از سالمند استخدام می کند .