بایگانی نوشته‌ها


دوره‌ی کارور Photoshop

دوره‌ی کارور Photoshop

کارور  Photoshopاز مشاغل حوزه فناوری اطلاعات می باشد و شامل وظایفی از قبیل بکارگیری نرم افزار فتوشاپ، کار با ابزارهای فتوشاپ، کار با پالت لایه ها، ترسیم و نقاشی، کار با رنگ، نور و تصاویر، کار با فیلترها، کار با پالت ها و آماده سازی فایل جهت چاپ و نمایش دیجیتال می باشد.

دوره‌ی پارادایم

دوره‌ی پارادایم

🎯آرامش، شادی و موفقیت را شخصیت ها با پارادایم خود بدست می آورند
✅شخصیت شما شغل شما را تعیین میکند
✅در جامعه شخصیت شما ارتباط برقرار میکند
✅و در هر لحظه رفتار شخصیت شما به شما آرامش می دهد یا آن را از شما سلب میکند
🏆وقتی شخصیت زیبائی از خود بسازید و پارادایم خود را ارتقا دهید رهبر زندگی خود هستید🏆

دوره ی برنامه نویسی python

دوره ی برنامه نویسی python

زبان برنامه نويسي پايتون (Python Programming Language) «زباني با يادگیري آسان محسوب مي شودو از همین رو بسیاري از برنامه نويس هاي تازه كار آن را به عنوان اولین زبان برنامه نويسي خود برمي گزينند، زيراپايتون به عنوان يک «زبان همه منظوره (General-Purpose Language)«ساخته و توسعه داده شده و محدودبه توسعه نوع خاصي از نرم افزارها نیست. به بیان ديگر، ميتوان از آن براي هر كاري، از «تحلیل دادهData Analysis» گرفته تا ساخت بازي هاي كامپیوتري استفاده كرد»

دوره ی کارور Auto CAD

دوره ی کارور Auto CAD

کارور  AutoCADاز مشاغل حوزه فناوري اطلاعات محسوب مي شود. وظايفي از قبيل نصب و راه اندازي نرم افزار، ترسيم و ويرايش طرح ها و نقشه ها، اندازه گزاري، ترسيم سه بعدي و چاپ را در بر دارد. اين شغل با مشاغل مديرطراحي، مهندس تجزيه و تحليل، معماران سيستم و مهندس ناظر در ارتباط است

دوره کمک حسابدار

دوره کمک حسابدار

کمک حسابدار از مشاغل حوزه امور مالی و بازرگانی است و شامل شایستگی هاي بکارگیري مفاهیم حسابداري،ثبت رویداد هاي مالی،مستند سازي و بایگانی اطلاعات حسابداري و پرونده هاي مالی، ثبت اطلاعات در دفاترحسابداري، تهیه و تنظیم گزارشها و صورتهاي مالی اساسی موسسات خدماتی و اصلاحات و بستن حسابهاي دائم وموقت، حسابداري در موسسات بازرگانی، کارپردازي در موسسات، بکارگیري مفاهیم حسابداري حقوق و دستمزد مربوطه، تهیه وتنظیم پیش نویس لیست حقوق و مستندات مربوطه، بکارگیري نرم افزار اکسل در حسابداري می باشد و با شغل حسابدار و حسابدار حقوق و دستمزد در ارتباط است